084272
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
72
255
83492
780
2284
84272

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-11 04:43

สรพ.6 จัดอบรม CPR ฟรี

Post on 07 ตุลาคม 2562
by sarayuth_p
ฮิต: 37

ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (สรพ.6)

กำหนดจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด ดังนี้

หัวข้อในการอบรม จำนวน 2 วัน

1. มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (กฎหมายความปลอดภัย) 3 ชม.

2. สิทธิประโยชน์กรณีเกิดอุบัติเหตุ (กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน) 3 ชม.

3. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำ CPR และการฝึกปฏิบัติจริง 6 ชม.

รับรุ่นละ 60 คน โดยต้องเป็นสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบของ สรพ.6 ได้แก่ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสานและเขตธนบุรี

(เป็นบริษัท ในเครือ หรือสามารถรวมตัวกันเองให้ครบ 60 คน/รุ่น)

กำหนดจัดอบรม ณ โรงแรมในพื้นที่ หรือ ในสถานประกอบกิจการ (กรณีสถานประกอบกิจการมีสถานที่สำหรับจัดอบรม)

โดย สรพ.6 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าสถานที่(กรณีจัดที่โรงแรม)

และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ช่วงเวลาในการจัดอบรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 (จะประสานกับสถานประกอบกิจการที่สนใจอีกครั้ง)

สนใจติดต่อ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ในวันและเวลาราชการ ภายใน 14 พฤศจิกายน 2562