110952
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
185
144
329
109243
2580
4051
110952

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-13 18:28

หน้าหลัก

ชมรม จป.สรพ.6 ร่วมกับ สรพ.6 ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

Post on 22 มีนาคม 2561
by sarayuth_p
ฮิต: 557

 

 

ชมรม จป.สรพ.6 ร่วมกับ สรพ.6 ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานฯ ณ ตึกลูกกวาด กระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ชมรม จป.สรพ.6) ได้จัดประชุมชมรมครั้งที่ 2/2561 โดยประธานชมรมฯ เน้นยำกับสมาชิกถึงเป้าหมายของชมรมฯ ในการร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ตามโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Thailand) และให้สมาชิกสร้างเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อช่วยกันกระตุ้นเตือนให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับทุกๆ สถานประกอบกิจการ รวมทั้งชมรมฯ จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก  ในการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้แก่เพื่อนสมาชิก รวมทั้งบุคคล หรือชุมชนที่สนใจ

โอกาสนี้ นางระพีพรรณ รัตนบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้นำสมาชิกชมรม จป.สรพ.6 เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีกับนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งรองอธิบดี โดยนายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ได้กล่าวขอบคุณชมรม จป.สรพ.6 และฝากให้ช่วยดูแลนายจ้างและลูกจ้างฝั่งธนบุรี ให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

 

                ภายหลังการประชุม นางสาวพัดไทย โคตวิชา ได้นำสมาชิกชมรมจป.สรพ.6 เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  60 พรรษา ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ Smart Job Center ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน หรือตึกลูกกวาด เนื่องจากเป็นอาคารที่มีสีสันสดใส เด่น สะดุดตา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากระทรวงแรงงาน ศูนย์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นจากพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 มีใจความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ” กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้นำมาเป็นแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อันตรายจากการทำงานและการป้องกันและสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง โดยเป็นศูนย์ที่เน้นให้ความรู้ในรูปแบบเสมือนจริง จำนวน 11 สถานี ได้แก่ สถานีแสดงอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับงานตัดและงานเชื่อม สารเคมีอันตรายการยกวัสดุด้วยแรงงาน ไฟฟ้า และงานในที่อับอากาศ สถานีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย  การล็อคสวิตซ์ และแสดงป้ายในการติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร เป็นต้น มีการจัดแสดงนิทรรศการ สื่อให้ความรู้ และมีวิทยากรจากกองความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายให้ความรู้ตลอดการศึกษาดูงาน ทำให้สมาชิกชมรม จป.สรพ.6 ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ตามวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ว่า “ ความปลอดภัยเริ่มต้นที่นี่  ฉัน/ผมจะทำงานอย่างปลอดภัย คุณต้องทำงานอย่างปลอดภัย เราทุกคนทำงานปลอดภัย เซฟตี้ไทยแลนด์”...