110882
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
144
259
109243
2510
4051
110882

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-13 17:06

หน้าหลัก

สรพ.6 จัดประชุมขับเคลื่อนงานชมรม จป.สรพ.กทม.พท.6 ให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยื่น

Post on 25 มกราคม 2561
by sarayuth_p
ฮิต: 456

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานความปลอดภัยดำเนินการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดประชุม "ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6" ครั้งที่ 1/2561 พร้อมกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชมรมฯ

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 เกิดขึ้นตามนโยบายของนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่อยากเห็นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยแก่คนทำงาน ตามยุทธศาสตร์ Safety Thailand โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนหรือประชารัฐ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 หรือ ชมรม จป.สรพ.กทม.พท. 6 ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีนางสาวพัดไทย โคตวิชา ตำแหน่ง จป.บริหาร และผู้บริหารของบริษัท พี.เค.ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานชมรม และมีนางระพีพรรณ รัตนบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 เป็นที่ปรึกษา

ชมรม จป.สรพ.กทม.พท.6 จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกขนาดดำเนินการปรับปรุงสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม  มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานซึ่งจะเป็นปัจจัยไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและการเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการ เป็นศูนย์กลางการให้บริการความช่วยเหลือ ความร่วมมือ ประสานงานกับส่วนราชการตลอดจนแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงงานด้านความปลอดภัยให้สมาชิกได้รับทราบ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ละสถานประกอบการมีการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ “ZERO ACCIDENT

 

นางสาวพัดไทย โคตวิชา ประธานชมรมฯ กล่าวว่า “อยากให้นายจ้างทุกท่านเห็นความสำคัญของการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ หากคนทำงานหรือลูกจ้างมีความปลอดภัยก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือผลผลิตของลูกจ้าง” พร้อมทั้งชักชวนให้นายจ้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ โดยปัจจุบันชมรม จป.สรพ.กทม.พท.6 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการในเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ คลองสาน และธนบุรี โดยระหว่างการประชุมนางสาวพัดไทย โคตวิชา ประธานชมรมฯ ได้ให้สมาชิกชมรมพิจารณาร่างข้อบังคับของชมรม ตราสัญลักษณ์ชมรม การจัดทำบัตรสมาชิก การประชาสัมพันธ์ชมรมและการรับสมาชิก การจดทะเบียนชมรม การจัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมให้ความรู้ต่างๆ โดยสมาชิกชมรมกันเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์แก่สังคมของชมรมฯ