191536
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
187
147
487
189591
3918
5919
191536

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-21 12:32

กสร. จัดประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

Post on 09 กรกฎาคม 2564
by Area6
ฮิต: 37

 

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินการกับโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานในระบบภาคการผลิต ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่มุ่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความรอบรู้ด้านการเงินแก่ประชากรวัยแรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยนายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนกองคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนสํานักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน ผู้แทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน