191568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
219
147
519
189591
3950
5919
191568

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-21 12:51

“หม่อมเต่า” เบาใจ หลังสำรวจยังไม่พบลูกจ้างติดไวรัสโคโรน่า

Post on 05 กุมภาพันธ์ 2563
by Sarayut_LEE
ฮิต: 147

 หม่อมเต่า เบาใจหลังสั่งสำรวจสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เผยยังไม่พบผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ ขณะที่สถานประกอบกิจการตื่นตัวมีมาตรการป้องกัน

            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมากทั่วประเทศกว่า 1,900 แห่ง ลูกจ้าง 2.2 ล้านคน ทั้งในกิจการประเภทอุตสาหกรรม งานขายและงานบริการถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผลการสำรวจพบว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขณะที่สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวแล้ว

            ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมมีมาตรการต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและการป้องกันการตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน การรณรงค์เรื่องสุขอนามัย การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีลูกจ้างใช้งานจำนวนมาก เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม นอกจากจะมีมาตรการในป้องกันสำหรับลูกจ้างแล้ว ยังมีมาตรการป้องกันในส่วนของลูกค้า ผู้ใช้บริการด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ การตรวจคัดกรองลูกค้า ผู้ใช้บริการ จัดจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ/ติดต่อลูกค้า/ห้องอาหาร อย่างเพียงพอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีลูกค้า ผู้ใช้บริการใช้งานจำนวนมาก เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง